Dobra prezentacja. Zasady dobrej prezentacji

Jak podaje Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego wyraz prezentacja należy rozważać w 3 kategoriach: Jest to więc wystąpienie publiczne połączone z przedstawieniem wizualnym, które może być wzbogacone o opinię końcową. Ale co decyduje o tym, że jedna prezentacja odbierana jest pozytywnie jako “dobra”, co widać po reakcjach uczestników/ Dowiedz się więcej…